29 rokov skúseností
ekoriešenie
  • Slovenčtina
  • English
  • Česky

Home > Viac o vode

Vážený priatelia, milovníci prírody a vy všetci ktorým záleží na ekológii a zdravom životnom štýle dovoľte aby som vás privítal na stránkach firmi two-eco.sk, ktorá sa zaoberá výskumom vody a vývojom produktov na jej úpravu výlučne fyzikálnym spôsobom. Naše produkty ktoré budeme postupne predstavovať ovplyvňujú život v dvoch rovinách a to sú :

Eco-logia a Eco-nomia. 

Na našich stránkach „rozhovory o vode „ vám budeme postupne odhaľovať tajomstvá vody a jej tak úžasných vlastností a nepoznaných možností že  bežnému človeku sa to môže zdať až mystické. Avšak všetky odhalené tajomstvá sú podrobené prísnemu vedeckému bádaniu a poznaniu. Za tieto vzácne poznatky patrí vďaka môjmu kolegovi a priateľovi, inovátor a vynálezca Ladislav Jurec. Výskumom vody sa zaoberá už vyše dvatsat rokov, výsledkom jeho prác  neverili ani renomovaný vedci. Až po dlhých mesiacoch overovacích testoch sa presvedčili o pravdivosti jeho tvrdení. Skutočným prínosom je že pán Jurec je nie len výskumník, ale aj vynálezca a dokáže preniesť svoje poznatky do praxe. Vďaka prístrojom ktoré vyvinul a ktoré sú prospešné pre zdravie, šetrné voči ekológií a navyše šetria aj vašu peňaženku  môže každý využívať najnovšie poznatky o vode vo vlastnej domácnosti, záhrade, ale ej v priemysle.

V našom prvom článku vám objasníme výhody a nevýhody rôznych druhov  prístrojov na fyzikálnu úpravu vody.

Fyzikálna úprava vody.

Podstatou fyzikálnej úpravy vody je „prenos“, alebo „uloženie“ voľného elektrického náboja na jednotlivé molekuly vody, ktoré sa v dôsledku toho spolarizujú (jednotne orientujú). Tento efekt má za následok zmenu tvaru rozpustných pevných látok vo vode tak, že už nevytvoria kryštalickú mriežku, pretože majú rôzny tvar a veľkosť. Takže sa tvrdý vodný kameň nevytvára. Keď dôjde k zrážaniu, vznikne len mäkké bahno- kal.
Voda môže získať elektrický náboj rôznymi spôsobmi:

  • Prechodom cez magnetické pole (najnižšia účinnosť)
  • Prechodom cez elektromagnetické striedavé pole (vyššia účinnosť, nevýhoda: pri rôznych svetlostiach potrubia a rôznych prietokoch vody je potrebné snímať a vyhodnocovať vodu ďalším prístrojom a regulovať frekvenciu napájača cievky kvôli účinnosti- vyššie náklady pre odberateľov)
  • Prechodom cez elektromagnetické vysokonapäťové pole (vyššia účinnosť, nevýhoda: napájanie elektród  týchto prístrojov je riešené jednosmerným napájaním 5 až 15 kV, čo kladie veľké nároky na izolátory týchto elektród- väčšia poruchovosť)
  • Prechodom cez galvanický iónový článok- polarizátor

Galvanické- iónové prístroje sú založené na princípe „mokrého galvanického článku“. Elektrolytom tohto článku je pri tom pretekajúca voda, ktorá s doskami elektród prístroja vytvára sústavu článkov, každý s napätím 0,65 až 0,8 V. Toto napätie na polarizáciu vody úplne postačuje.  Prístroje nepotrebujú vonkajšie elektrické napájanie, údržbu, majú mimoriadne dlhú životnosť, bezporuchovosť a vysokú účinnosť. Iónové polarizačné prístroje nie len zabraňujú v tvorbe nových usadenín vodného kameňa, ale tiež veľmi účinne odstraňujú jeho už existujúce vrstvy a zamedzujú korózii vnútorných povrchov potrubí. Vytvára sa na nich totiž ochranná vrstva magnetitu (Fe3O4). Tento príjemný efekt podstatne predĺži životnosť potrubí a pripojených zariadení (batérií, kotlov, radiátorov, pračiek, umývačiek...)
Zabránením vzniku usadenín vodného kameňa nedochádza k postupnému zmenšovaniu reálnej svetlosti potrubia s následným zvýšením odporu pretekajúcej vode, čiže ani k stratám energie. V teplovodných systémoch tiež nedochádza k tepelným stratám pri prenose tepla (vykurovanie domácnosti). Iónové polarizačné prístroje správne pracujú pri vodivosti vody v rozsahu 50 až 2000 µS.cm². Do tohto rozsahu vodivosti spadá prevažná väčšina bežne sa vyskytujúcich vôd. Teplota vody môže pri tom byť 0 až 100 °C. Po prechode prístrojom zostane voda polarizovaná ešte minimálne 24 hodín.

                                                                                          Ladislav Jurec.

 

                                      Originál je len jeden !

Iónovo polarizačný prístroj (IPP) je chraneny zapisom na urade priem.vlastnictva prístroj slúžiaci na fyzikálnu úpravu vody,  zostrojený pánom L. Jurecom.
.                                 

Voda upravená zariadením IPP je vylepšená do takej miery, že okrem patentu získal prístroj aj certifikát ministerstva zdravotníctva, a je teda vhodný na úpravu pitnej vody. Podľa posúdenia predložených podkladov IPP spĺňa podmienky určené predpismi na ochranu zdravia.
                                                                                                                                           KI.