top of page

Čo je IPP?


Iónový polarizačný prístroj je jednoduché fyzikálne zariadenie, ktoré odstraňuje vodný kameň a novému nedovolí vzniknúť. Žiadna chémia, elektrina a magnety. Chráni životné prostredie a šetrí vaše financie.

 

HLAVNÉ VÝHODY POUŽÍVANIA IPP

 • jednorázová investícia, rýchla návratnosť

 • vhodný do domácnosti, prevádzky aj priemyslu

 • predlžuje životnosť zariadení a spotrebičov

      (vrátane zavlažovacích zariadení)

 • bráni tvorbe vodného kameňa a korózie

 • zníženie spotreby čistiacich a pracích prostriedkov

 • najlepšia voda priamo z vášho vodovodného kohútika 

      (už žiadne plastové fľaše​)

 • zabraňuje tepelným stratám vznikajúcich pri usadeninách

 • mierne zvyšuje pH, čo je výhodné pre ľudský organizmus

 • výborné aj pre domácich miláčikov a rastliny

Untitled38_20200328102506.png

VYUŽITIE IPP

 • Domácnosť

 • Priemysel

      (chladiace, teplárenské a čistiace systémy)

 • Teplárne

 • Hotely 

 • Práčovne

 • Aquaparky

 • Poľnohospodárstvo a chov zvierat

Untitled48_20200329140440_edited.png
this.png
Untitled design (13).png

IPP taktiež šetrí životné prostredie. Nielenže už nemusíte kupovať vodu v plastových fľašiach, ale vaša voda z vodovodu bude oveľa chutnejšia a zdravšia. Ľahšie preniká do buniek a dostatočne vypĺňa bunkový a medzibunkový priestor, čím zabezpečuje kvalitnú hydratáciu vášho tela a dodá vám viac energie. Ionizovaná voda je tiež výborná pre domáce zvieratká a rastliny. Rastliny polievané touto vodou sú totižto pevnejšie a zdravšie.

DOMÁCNOSŤ

Jednou z najväčších výhod používania IPP v domácnosti je, že vám ušetrí financie a starosti. Či už s vodným kameňom, hrdzou, alebo neustálym kupovaním čistiacich prostriedkov a balíkov plastových fliaš. Niekedy stačí na umytie čistá ionizovaná voda:

PREVÁDZKY

Tým, že IPP odbúrava vodný kameň a koróziu, sa vám táto investícia rýchlo vráti. Ušetríte peniaze za pracie prostriedky, energie, údržbu.. V praxi sa ukázalo, že s nainštalovaným IPP zariadením prevádzky používali o tretinu menej pracích prostriedkov, bez použitia ďalších chemických zmäkčovačov. Aquaparky nám potvrdili celkové zlepšenie kvality vody a znížené použitie chemických prípravkov (napr. chlóru). Vo všeobecnosti, prevádzky používajúce IPP sa stávajú ekologickejšie a zároveň ekonomicky úspornejšie. 

PRIEMYSEL

Vodný kameň v priemysle prináša denne finančné straty. Presnými meraniami sme zistili, že 3 mm vrstva vodného kameňa na tepelných zariadeniach znižuje ich účinnosť o 20%. Pri 6 mm je to až 35%, čo znamená dennú stratu tretiny energie. IPP starý vodný kameň odstráni a nový vodný kameň už nevznikne. Jednoduchá a rýchla aplikácia nášho prístroja vás týchto problémov zbaví bez ďalších investícií a prác. Navyše vám pri používaní verejného vodovodu zabezpečí kvalitnú pitnú vodu pre vašich zamestnancov.

8.jpg
Untitled deskvapign (13).png
9_edited.jpg

Pred IPP

Po troch mesiacoch s IPP

Untitled design (15).png
Untitled design (15).png
this.png

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Ionizovaná voda má na zvieratá aj rastliny veľmi priaznivý vplyv. Pri chove zvierat sme zaznamenali zlepšenie ich celkového zdravotného stavu, kondície a zníženú spotrebu liekov. Pri testoch na hydine sa ukázalo tiež zníženie úmrtnosti a väčší prírastok čistého mäsa. V rastlinnej výrobe IPP nielenže chráni zavlažovacie systémy od koloidov, ale zároveň rastlinám dodáva vodu, vďaka ktorej sú zdravšie a pevnejšie. Táto voda je ľahšie vstrebateľná, čo znamená, že v porovnaním s obyčajnou vodou sa väčšie percento dostane do rastlín a pôdy, než sa vyparí. V oboch odvetviach opäť zaznamenávame lacnejšiu a zdravšiu prevádzku.

this.png
prasa.JPG
Untitled design (16).png
kone.JPG
this.png
kravy.JPG

TECHNICKÝ POPIS PRÍSTROJOV IPP
IPP pozostáva z prietokového telesa, ktoré má vstupný a výstupný otvor. V tomto telese sú umiestnené najmenej dve elektródy. Obidve sú navzájom z rôzneho elektricky vodivého materiálu. Pretekajúca voda vytvára s týmito elektródami galvanický mokrý článok. Elektrické napätie tohto článku stačí na to, aby sa molekuly pretekajúcej vody spolarizovali. Veľkosť tohto napätia je v rozmedzí 0,6 – 0,8 V. Toto napätie je závislé od elektrickej vodivosti vody.

Tento jav je možné využívať pri vodách o vodivosti 50 – 2 000 uS/cm2, čiže pri bežných vodách, u ktorých je obsah solí od 50 do 2 000 mg/l. Prechodom vody pomedzi tieto elektródy dochádza k javu, keď soli vápnika (Ca2*), horčíka (Mg*), železa (Fe2*, 3*), ktoré sa vo vode nachádzajú ako uhličitany, sírany a chloridy, disociujú na hydroxidy. Dôsledkom je, že tieto katióny strácajú schopnosť vytvárať kryštalické nánosy v potrubiach, boileroch, výmenníkoch tepla atď. Tieto uhličitany sa síce vytvárajú ďalej, ale už len v podobe mäkkých častíc – kalu.

TECHNICKÉ PODMIENKY PRE INŠTALÁCIU PRÍSTROJOV IPP
Prístroje IPP montujeme pre vody s vodivosťou od 50 do 2 000 uS/cm2. V systéme, kde použijeme IPP, nesmie byť zabudovaný iontomenič, elektromagnetický systém, resp. systém s prívodom cudzieho napätia. Maximálna rýchlosť prúdenia vody cez prístroj je 4 ms -1 (pri výbere typu prístroja prihliadame na tento údaj a maximálny prietok a nie len na údaj o svetlosti potrubia). IPP sú dimenzované na tlak do 1 Mpa.

FGHDF.png
Untitled design (17).png
domácnosť
priemysel
Contact
bottom of page